\"Logo
Poniższe szkolenia dla nauczycieli (oraz wszystkich zainteresowanych) odbywają się za pośrednictwem Internetu

Szanowni Państwo prosimy o zapoznanie się z opiniami o naszych szkoleniach ZOBACZ OPINIE >>>

Uwaga !
Ceny naszych szkoleń uwzględniają ilość godzin (zakres przekazywanej wiedzy dla kursanta) – zobacz i porównaj ile godzin szkolenia oferują inni i za jaką cenę.

Lp Kod Kurs Cena PLN
1229 ADHD 120.00
2220 Analiza wybranych przypadków wychowawczych młodzieży59.00
3226 Oddziaływania profilaktyczne ogólnospołeczne59.00
4225 Oddziaływanie profilaktyczne ukierunkowane na rodziców i wychowawców59.00
535ADHD w szkole - metody postępowania 120.00
6161Arteterapia w pracy nauczyciela150.00
7258Autyzm - problematyka prawna150.00
8257Bajkoterapia lekiem na dziecięce lęki150.00
9240Biblioterapia jako metoda pracy z młodzieżą i dziećmi. Konstruowanie programów biblioterapeutycznych. Wskazówki praktyczne. przykłady scenariuszy zajęć.200.00
10233Całościowe zaburzenia rozwojowe. Spektrum autyzmu120.00
11273Choreoterapia - terapia tańcem i ruchem 150.00
1286E-learningowy kurs języka migowego (poziom podstawowy)500.00
1339Edukacja medialna150.00
1437Efektywna komunikacja w szkole100.00
15243Formy i metody terapii dla niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu59.00
16245Formy i metody terapii dla osób niedostosowanych społecznie w różnych grupach wiekowych59.00
17244Formy i metody terapii dla osób przewlekle chorych w różnych grupach wiekowych59.00
18246Formy i metody terapii w Domu Opieki Społecznej59.00
1912Głos na medal. Emisja głosu dla nauczycieli. 150.00
20151Gdy Twój uczeń ma cukrzycę120.00
21255Gdy wszyscy mają rację - zacznijmy mediację! (mediacje rówieśnicze)150.00
22261Internetowy kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu600.00
2378Jak radzić sobie z uczniem sprawiającym problemy wychowawcze120.00
24218Klasyfikacja oraz kryteria diagnostyczne poszczególnych zaburzeń osobowości. Życie codzienne z zaburzeniem osobowości 59.00
25284Klasyfikacja zaburzeń zachowania i zaburzeń emocjonalnych dzieci i młodzieży. Zaburzenia zachowania120.00
2665Kompetencje doradcy zawodowego i lidera klubu pracy 120.00
2775Komunikacja z rodzicem. Jak rozmawiać aby uzyskać porozumienie. Praktyczne podejście w relacji opiekun-rodzic dziecka120.00
2829Komunikacja z uczniem - jak mówić. by słychał; jak słuchać. by mówił120.00
293Konflikt w szkole. rodzaje. przyczyny. przeciwdziałanie120.00
30212Kreatywny nauczyciel180.00
3156Kształtowanie zachowań asertywnych100.00
32241Kulturoterapia- formy i metody terapii zajęciowej59.00
33192Kurs z metodyki przygotowujący do nauczania języka angielskiego na etapie wczesnoszkolnym350.00
3440Metoda projektowa jako nowoczesne narzędzie pracy nauczyciela150.00
35242Metody i formy terapii dla niepełnosprawnych z upośledzeniem umysłowym w różnych grupach wiekowych59.00
3630Metody i techniki nauczania języka angielskiego120.00
3736Metodyka tworzenia scenariuszy-konspektów lekcji języka angielskiego150.00
384Mnemotechniki w edukacji150.00
396Nie takie media straszne...Jak rozpocząć współpracę z mediami?100.00
40288Niedostosowanie społeczne - diagnoza i profilaktyka100.00
41224Oddziaływanie profilaktyczne ukierunkowane na dzieci i młodzież59.00
4288Ofiara. sprawca. świadek przemocy w szkole. Cechy charakterologiczne. uwarunkowania osobowościowe. Psychologiczne skutki bycia ofiarą120.00
43247Organizacja pracy terapeutycznej Warsztatu Terapii Zajęciowej59.00
44223Patomechanizmy i przebieg zjawiska współuzależnienia. Terapia współuzależnienia. Syndrom DDA59.00
45289Pedagogika rodziny100.00
4634Polityka ochrony danych osobowych w szkole150.00
47282Praca z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi200.00
4897Praca z uczniem zdolnym100.00
4977Prawo w pracy nauczyciela100.00
50222Proces zdrowienia i nawroty w uzależnieniach59.00
51249Profesjonalny doradca kariery120.00
5249Profilaktyka przemocy w szkole120.00
5379PROMOCYJNY PAKIET SZKOLENIOWY 1300.00
5480PROMOCYJNY PAKIET SZKOLENIOWY 2320.00
5581PROMOCYJNY PAKIET SZKOLENIOWY 3320.00
5682PROMOCYJNY PAKIET SZKOLENIOWY 4350.00
5783PROMOCYJNY PAKIET SZKOLENIOWY 5240.00
5884PROMOCYJNY PAKIET SZKOLENIOWY 6240.00
5985PROMOCYJNY PAKIET SZKOLENIOWY 7270.00
60215Przemoc w sieci - Cyberbullying– charakterystyka zjawiska. skala problemu. działania profilaktyczne 150.00
6160Przygotowanie nauczycieli do kształcenia zdalnego na platformie Moodle200.00
622Przygotowanie prezentacji (np. lekcji. wykładu) z użyciem metod multimedialnych150.00
63217Psychologia zaburzeń osobowości. Poznawczo- behawioralne i psychoanalityczne podejście do zaburzeń osobowości59.00
64292Rodzina a dziecko specjalnej troski130.00
6510Rozpoznawanie i wspomaganie uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym120.00
669Rozpoznawanie i wspomaganie uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się120.00
67118Rozwijanie poczucia własnej wartości u dzieci80.00
68281Rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem150.00
6928Skuteczna organizacja i realizacja pomocy psychologiczno - pedagogicznej w gimnazjum100.00
7058Sposoby budowania autorytetu nauczycielskiego90.00
7159Sposoby postępowania wobec przemocy i zachowań agresywnych w szkole100.00
7266Standardy pracy doradców zawodowych. liderów klubu pracy i pośredników pracy120.00
7327Status prawny nauczyciela jako funkcjonariusza publicznego150.00
7474Strategia w nauczaniu języka angielskiego - guided writing150.00
75190Stres szkolny uczniów klas początkowych90.00
7631Sztuka motywowania uczniów - narzędzia i metody120.00
77219Techniki stosowane w terapii rodziny59.00
7832Techniki szybkiego czytania150.00
79162Terapia dziecka autystycznego w domu i w szkole120.00
80293Terapia pedagogiczna dziecka specjalnej troski130.00
81103Twój czas w Twoich rękach. Efektywne zarządzanie czasem. 90.00
82216Typy rodzinnych osobowości. Zrozumienie korzeni swojej osobowości kluczem do zrozumienia siebie i innych59.00
83117Uczeń z dysleksją80.00
84274Uniwersytet dla rodziców120.00
8521Warsztat pracy szkolnego doradcy zawodowego80.00
86135Wczesna akwizycja języka przez dzieci150.00
87150Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka120.00
88221Wpływ na organizm i psychikę środków uzależniających. Formy i fazy uzależnienia59.00
89230Wprowadzenie do diagnozy zaburzeń emocjonalnych i zachowania dzieci oraz młodzieży120.00
90148Wprowadzenie do glottodydaktyki100.00
9138Wypalenie zawodowe - czyli jak nie utracić motywacji do pracy nauczycieli90.00
92285Zaburzenia emocjonalne dzieci i młodzieży 120.00
93232Zaburzenia odżywiania 120.00
94269Zdolności poznawcze i kreatywność150.00
Szkolenia stacjonarne
Lp Kod Kurs Cena PLN
95193Ewaluacja wewnętrzna pracy szkoły120.00
9699Jak oswajać uczniów z niepełnosprawnością rówieśników120.00
97201Kadry i płace + program "Płatnik"450.00
98112Kurs MS EXCEL - poziom podstawowy500.00
99111Kurs MS OFFICE - poziom zaawansowany400.00
10087Kurs na wychowawcę wypoczynku 150.00
101203Metodyka nauczania języka angielskiego w okresie wczesnoszkolnym 1380.00
102167Nauczyciel w coachingu-nowe możliwości. rezultaty. zmiany. rozwój250.00
103206Poczucie własnej wartości nauczyciela100.00
104195Profesjonalne protokołowanie posiedzeń Rady Pedagogicznej110.00
105100Rozwój kompetencji językowych osób dorosłych. Język angielski poziom podstawowy.400.00
1061Szkolenie dla nauczycieli przygotowujące do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy400.00
107159Warsztaty psychoedukacyjne dotyczące różnych zagrożeń wśród dzieci i młodzieży150.00
\"Logo
Poniższe szkolenia dla wszystkich zainteresowanych odbywają się za pośrednictwem Internetu
Lp Kod Kurs Cena PLN
108119ABC doradcy zawodowego120.00
109267Animator czasu wolnego150.00
110277Asystent rodziny200.00
111286Bądź pewny siebie i osiągaj sukces180.00
112123Choroba Alzheimera i inne choroby otępienne z elementami podstaw neuropsychologii100.00
113298Czy wiesz co jesz? Chemiczne dodatki do żywności100.00
114271Diagnoza oraz projektowanie wsparcia dla klienta pomocy społecznej150.00
115266Dietetyka i odchudzanie. Przykładowe plany dietetyczne 180.00
116163Doradztwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych150.00
117121Dziennikarz. wydawca. copywriter200.00
118133E-learningowy kurs języka migowego (poziom podstawowy)500.00
119300Informacja zwrotna: przekazywanie - przyjmowanie - poszukiwanie180.00
12072Kompetencje doracy zawodowego i lidera klubu pracy120.00
121280Kurs archiwalno-kancelaryjny I stopnia200.00
122197Kurs profesjonalnej obsługi sekretariatu250.00
123296LearningApps - tworzenie i korzystanie z otwarych zasobów edukacyjnych100.00
124184Naliczenie wynagrodzeń od podstaw (dla początkujących)200.00
12571Obsługa osób niepełnosprawnych100.00
126270Odnowa biologiczna150.00
127146Podstawowe zasady składu gazet150.00
128124Podstawy doradztwa zawodowego100.00
129250Podstawy księgowości dla początkujących250.00
130303Praca grupowa w chmurze na przykładzie Google Drive120.00
131279Pracownik administracyjno-biurowy180.00
132173Problematyka zawodoznawstwa150.00
133210Procedury żywienia do i pozajelitowego 180.00
134248Profesjonalny doradca kariery120.00
135166Projekt socjalny - przygotowanie. realizacja. ocena. zastosowanie praktyczne200.00
136152Przedsiębiorczość w praktyce180.00
13751Przygotowanie prezentacji z użyciem metod multimedialnych 150.00
138145Public relations w praktyce 150.00
139208Recepcjonista - menedżer hotelu250.00
140136Skuteczna praca socjalna z osobami długotrwale bezrobotnymi200.00
14173Standardy pracy doradców zawodowych. liderów klubu pracy i pośredników pracy120.00
142142Szkolenie BHP dla pracodawców wykonujących zadania służby BHP350.00
143278Techniki motywacji ludzi do podejmowania aktywności fizycznej na różnym etapie życia 150.00
144272Techniki relaksacji150.00
14553Techniki szybkiego czytania 150.00
146268Trening mentalny w osiąganiu sukcesu sportowego100.00
14745Twój czas w twoich rękach. Efektywne zarządzanie czasem.90.00
148304Tworzenie i prowadzenie kursów na platformie Moodle120.00
149153Tworzenie Indywidualnego Planu Działania120.00
150297Tworzenie interaktywnych prezentacji online120.00
151290Tworzenie testów i ankiet online120.00
152213Uniwersystet dla rodziców120.00
153125Warsztat pracy szkolnego doradcy zawodowego80.00
154263Wpływ odżywiania na zdrowie180.00
155126Zakres prawny bezpieczenstwa i higieny w miejscu pracy150.00
156302Zarządzanie jakością - najważniejsze zagadnienia150.00
Szkolenia stacjonarne
Lp Kod Kurs Cena PLN
157181Administrator sieci lokalnych Ethernet 700.00
15867Doskonalenie umiejętności interpersonalnych doradcy zawodowego i lidera klubu pracy150.00
159194Ewaluacja wewnętrzna pracy szkoły120.00
16068Indywidualny Plan Działania jako forma pracy z Klientem100.00
161129Jak oswajać uczniów z niepełnosprawnością rówieśników120.00
162251Kurs filcowania I stopnia – szal na jedwabiu 290.00
163252Kurs filcowania II stopnia – szal na jedwabiu z kwiatami290.00
164253Kurs filcowania III stopnia – szal na jedwabiu z kaliami290.00
165256Kurs języka migowego 500.00
166131Kurs MS EXCEL - poziom podstawowy500.00
167132Kurs MS OFFICE - poziom zaawansowany400.00
168134Kurs na wychowawcę wypoczynku 150.00
16942Kurs opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi750.00
170214Kurs prawa jazdy w Lublinie - kategoria B1100.00
171186Mediacje kryzysowe200.00
172185Mediacje rówieśnicze w szkole200.00
173187Mediacje rozwodowe200.00
174168Myślenie skoncentrowane na rozwiązaniach - wstęp do techniki200.00
175156Nauczyciel w coachingu - nowe możliwości. rzultaty. zmiany. rozwój250.00
176205Nowy nadzór pedagogiczny w zarządzaniu placówką oświatową. Zmiany na 2015/16 rok200.00
177171Obsługa sekretariatu z elementami kadr i płac290.00
178188Praca z dziećmi rozwodzących się par200.00
179170Praca z przemocą - podstawy konsultacji psychologicznych i interwencji kryzysowej200.00
180196Profesjonalne protokołowanie posiedzeń Rady Pedagogicznej 110.00
181120Protezy nylonowe1000.00
18291Protezy szkieletowe z acetalu1000.00
18376Rozwój kompetencji językowych osób dorosłych. Język angielski poziom podstawowy.400.00
184191Skuteczna i zgodna z prawem restrukuryzacja zatrudnienia w firmie450.00
185172Specjalista ds. kadr i płac350.00
186202Specjalista ds. kadr i płac + program "Płatnik"450.00
187260Specjalista ds. nowoczesnego zarządzania i organizacji pracy sekretariatu790.00
18841Szkolenie dla nauczycieli przygotowujące do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzialania pierwszej pomocy400.00
189169Techniki mediacji i negocjacji200.00
190160Warsztaty psychoedukacyjne dotyczące różnych zagrożeń dzieci i młodzieży150.00
191127Zarządzanie kompetencjami klientów. Diagnoza predyspozycji osób bezrobotnych150.00