\"Logo
Poniższe szkolenia dla nauczycieli (oraz wszystkich zainteresowanych) odbywają się za pośrednictwem Internetu

Szanowni Państwo prosimy o zapoznanie się z opiniami o naszych szkoleniach ZOBACZ OPINIE >>>

Uwaga !
Ceny naszych szkoleń uwzględniają ilość godzin (zakres przekazywanej wiedzy dla kursanta) – zobacz i porównaj ile godzin szkolenia oferują inni i za jaką cenę.

Lp Kod Kurs Cena PLN
1220 Analiza wybranych przypadków wychowawczych młodzieży59.00
2226 Oddziaływania profilaktyczne ogólnospołeczne59.00
3225 Oddziaływanie profilaktyczne ukierunkowane na rodziców i wychowawców59.00
435ADHD w szkole - metody postępowania 120.00
5161Arteterapia w pracy nauczyciela150.00
6258Autyzm - problematyka prawna150.00
7257Bajkoterapia lekiem na dziecięce lęki150.00
8240Biblioterapia jako metoda pracy z młodzieżą i dziećmi. Konstruowanie programów biblioterapeutycznych. Wskazówki praktyczne. przykłady scenariuszy zajęć.200.00
9273Choreoterapia - terapia tańcem i ruchem 150.00
1086E-learningowy kurs języka migowego (poziom podstawowy)500.00
11306Edukacja artystyczna w wychowaniu przedszkolnym i pedagogice wczesnoszkolnej90.00
1239Edukacja medialna150.00
1337Efektywna komunikacja w szkole100.00
14243Formy i metody terapii dla niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu59.00
15245Formy i metody terapii dla osób niedostosowanych społecznie w różnych grupach wiekowych59.00
16244Formy i metody terapii dla osób przewlekle chorych w różnych grupach wiekowych59.00
17246Formy i metody terapii w Domu Opieki Społecznej59.00
18255Gdy wszyscy mają rację - zacznijmy mediację! (mediacje rówieśnicze)150.00
19261Internetowy kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu600.00
20333Internetowy kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu - blacharz samochodowy600.00
21325Internetowy kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu - budowa maszyn 600.00
22331Internetowy kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu - budowlaniec600.00
23330Internetowy kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu - cukiernik600.00
24329Internetowy kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu - dekarz600.00
25337Internetowy kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu - elektryk600.00
26336Internetowy kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu - fryzjer600.00
27328Internetowy kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu - handlowiec600.00
28335Internetowy kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu - kosmetyczka600.00
29334Internetowy kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu - krawiec600.00
30332Internetowy kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu - mechanik samochodowy 600.00
31327Internetowy kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu - murarz600.00
32339Internetowy kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu - piekarz600.00
33338Internetowy kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu - stolarz600.00
34326Internetowy kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu - zdun 600.00
3578Jak radzić sobie z uczniem sprawiającym problemy wychowawcze120.00
36218Klasyfikacja oraz kryteria diagnostyczne poszczególnych zaburzeń osobowości. Życie codzienne z zaburzeniem osobowości 59.00
3765Kompetencje doradcy zawodowego i lidera klubu pracy 120.00
3875Komunikacja z rodzicem. Jak rozmawiać aby uzyskać porozumienie. Praktyczne podejście w relacji opiekun-rodzic dziecka120.00
3929Komunikacja z uczniem - jak mówić. by słychał; jak słuchać. by mówił120.00
403Konflikt w szkole. rodzaje. przyczyny. przeciwdziałanie120.00
41212Kreatywny nauczyciel180.00
4256Kształtowanie zachowań asertywnych100.00
43241Kulturoterapia- formy i metody terapii zajęciowej59.00
44192Kurs z metodyki przygotowujący do nauczania języka angielskiego na etapie wczesnoszkolnym350.00
45307Literatura dla dzieci w wieku przedszkolnym90.00
4640Metoda projektowa jako nowoczesne narzędzie pracy nauczyciela150.00
47242Metody i formy terapii dla niepełnosprawnych z upośledzeniem umysłowym w różnych grupach wiekowych59.00
4830Metody i techniki nauczania języka angielskiego120.00
49319Metody pracy nauczyciela kształtujące umiejętności kluczowe150.00
50320Metody pracy nauczyciela przygotowujące ucznia do funkcjonowania na rynku pracy150.00
5136Metodyka tworzenia scenariuszy-konspektów lekcji języka angielskiego150.00
52321Mobbing dziecka w klasie i środowisku szkolnym a wsparcie rodziny90.00
53314Narkotyki. dopalacze i inne współczesne uzależnienia120.00
54310Nauka przez zabawę - zabawy rozwijające inteligencję100.00
556Nie takie media straszne...Jak rozpocząć współpracę z mediami?100.00
56288Niedostosowanie społeczne - diagnoza i profilaktyka100.00
57224Oddziaływanie profilaktyczne ukierunkowane na dzieci i młodzież59.00
5888Ofiara. sprawca. świadek przemocy w szkole. Cechy charakterologiczne. uwarunkowania osobowościowe. Psychologiczne skutki bycia ofiarą120.00
59247Organizacja pracy terapeutycznej Warsztatu Terapii Zajęciowej59.00
60223Patomechanizmy i przebieg zjawiska współuzależnienia. Terapia współuzależnienia. Syndrom DDA59.00
61289Pedagogika rodziny100.00
6234Polityka ochrony danych osobowych w szkole150.00
63282Praca z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi200.00
6497Praca z uczniem zdolnym100.00
6577Prawo w pracy nauczyciela100.00
66222Proces zdrowienia i nawroty w uzależnieniach59.00
67249Profesjonalny doradca kariery120.00
6849Profilaktyka przemocy w szkole120.00
69215Przemoc w sieci - Cyberbullying– charakterystyka zjawiska. skala problemu. działania profilaktyczne 150.00
70309Przyczyny i skutki agresji100.00
7160Przygotowanie nauczycieli do kształcenia zdalnego na platformie Moodle200.00
722Przygotowanie prezentacji (np. lekcji. wykładu) z użyciem metod multimedialnych150.00
73217Psychologia zaburzeń osobowości. Poznawczo- behawioralne i psychoanalityczne podejście do zaburzeń osobowości59.00
74292Rodzina a dziecko specjalnej troski130.00
7510Rozpoznawanie i wspomaganie uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym120.00
769Rozpoznawanie i wspomaganie uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się120.00
77118Rozwijanie poczucia własnej wartości u dzieci80.00
78281Rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem150.00
7928Skuteczna organizacja i realizacja pomocy psychologiczno - pedagogicznej w gimnazjum100.00
8058Sposoby budowania autorytetu nauczycielskiego90.00
8159Sposoby postępowania wobec przemocy i zachowań agresywnych w szkole100.00
8266Standardy pracy doradców zawodowych. liderów klubu pracy i pośredników pracy120.00
8327Status prawny nauczyciela jako funkcjonariusza publicznego150.00
8474Strategia w nauczaniu języka angielskiego - guided writing150.00
85190Stres szkolny uczniów klas początkowych90.00
8631Sztuka motywowania uczniów - narzędzia i metody120.00
87219Techniki stosowane w terapii rodziny59.00
88162Terapia dziecka autystycznego w domu i w szkole120.00
89293Terapia pedagogiczna dziecka specjalnej troski130.00
90103Twój czas w Twoich rękach. Efektywne zarządzanie czasem. 90.00
91216Typy rodzinnych osobowości. Zrozumienie korzeni swojej osobowości kluczem do zrozumienia siebie i innych59.00
92117Uczeń z dysleksją80.00
93274Uniwersytet dla rodziców120.00
9421Warsztat pracy szkolnego doradcy zawodowego80.00
95135Wczesna akwizycja języka przez dzieci150.00
96150Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka120.00
97221Wpływ na organizm i psychikę środków uzależniających. Formy i fazy uzależnienia59.00
98148Wprowadzenie do glottodydaktyki100.00
99308Współpraca z wychowankiem obcokrajowcem90.00
100313Wychowanie do wartości90.00
10138Wypalenie zawodowe - czyli jak nie utracić motywacji do pracy nauczycieli90.00
102269Zdolności poznawcze i kreatywność150.00
Szkolenia stacjonarne
Lp Kod Kurs Cena PLN
103193Ewaluacja wewnętrzna pracy szkoły120.00
10499Jak oswajać uczniów z niepełnosprawnością rówieśników120.00
105201Kadry i płace + program "Płatnik"450.00
106112Kurs MS EXCEL - poziom podstawowy500.00
107111Kurs MS OFFICE - poziom zaawansowany400.00
108203Metodyka nauczania języka angielskiego w okresie wczesnoszkolnym 1380.00
109167Nauczyciel w coachingu-nowe możliwości. rezultaty. zmiany. rozwój250.00
110206Poczucie własnej wartości nauczyciela100.00
111195Profesjonalne protokołowanie posiedzeń Rady Pedagogicznej110.00
112100Rozwój kompetencji językowych osób dorosłych. Język angielski poziom podstawowy.400.00
1131Szkolenie dla nauczycieli przygotowujące do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy400.00
114159Warsztaty psychoedukacyjne dotyczące różnych zagrożeń wśród dzieci i młodzieży150.00
\"Logo
Poniższe szkolenia dla wszystkich zainteresowanych odbywają się za pośrednictwem Internetu
Lp Kod Kurs Cena PLN
115119ABC doradcy zawodowego120.00
116267Animator czasu wolnego150.00
117277Asystent rodziny200.00
118312Autoprezentacja150.00
119286Bądź pewny siebie i osiągaj sukces180.00
120123Choroba Alzheimera i inne choroby otępienne z elementami podstaw neuropsychologii100.00
121271Diagnoza oraz projektowanie wsparcia dla klienta pomocy społecznej150.00
122266Dietetyka i odchudzanie. Przykładowe plany dietetyczne 180.00
123163Doradztwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych150.00
124121Dziennikarz. wydawca. copywriter200.00
125133E-learningowy kurs języka migowego (poziom podstawowy)500.00
126300Informacja zwrotna: przekazywanie - przyjmowanie - poszukiwanie180.00
12772Kompetencje doracy zawodowego i lidera klubu pracy120.00
128280Kurs archiwalno-kancelaryjny I stopnia200.00
129197Kurs profesjonalnej obsługi sekretariatu250.00
130296LearningApps - tworzenie i korzystanie z otwarych zasobów edukacyjnych100.00
131311Mowa ciała150.00
132184Naliczenie wynagrodzeń od podstaw (dla początkujących)200.00
13371Obsługa osób niepełnosprawnych100.00
134270Odnowa biologiczna150.00
135146Podstawowe zasady składu gazet150.00
136124Podstawy doradztwa zawodowego100.00
137250Podstawy księgowości dla początkujących250.00
138303Praca grupowa w chmurze na przykładzie Google Drive120.00
139279Pracownik administracyjno-biurowy180.00
140173Problematyka zawodoznawstwa150.00
141210Procedury żywienia do i pozajelitowego 180.00
142248Profesjonalny doradca kariery120.00
143166Projekt socjalny - przygotowanie. realizacja. ocena. zastosowanie praktyczne200.00
144152Przedsiębiorczość w praktyce180.00
145145Public relations w praktyce 150.00
146322Radzenie sobie ze stresem90.00
147208Recepcjonista - menedżer hotelu250.00
148136Skuteczna praca socjalna z osobami długotrwale bezrobotnymi200.00
14973Standardy pracy doradców zawodowych. liderów klubu pracy i pośredników pracy120.00
150142Szkolenie BHP dla pracodawców wykonujących zadania służby BHP350.00
151278Techniki motywacji ludzi do podejmowania aktywności fizycznej na różnym etapie życia 150.00
152272Techniki relaksacji150.00
153268Trening mentalny w osiąganiu sukcesu sportowego100.00
15445Twój czas w twoich rękach. Efektywne zarządzanie czasem.90.00
155304Tworzenie i prowadzenie kursów na platformie Moodle120.00
156153Tworzenie Indywidualnego Planu Działania120.00
157297Tworzenie interaktywnych prezentacji online120.00
158290Tworzenie testów i ankiet online120.00
159213Uniwersystet dla rodziców120.00
160125Warsztat pracy szkolnego doradcy zawodowego80.00
161263Wpływ odżywiania na zdrowie180.00
162126Zakres prawny bezpieczenstwa i higieny w miejscu pracy150.00
163302Zarządzanie jakością - najważniejsze zagadnienia150.00
Szkolenia stacjonarne
Lp Kod Kurs Cena PLN
164181Administrator sieci lokalnych Ethernet 700.00
16567Doskonalenie umiejętności interpersonalnych doradcy zawodowego i lidera klubu pracy150.00
166194Ewaluacja wewnętrzna pracy szkoły120.00
16768Indywidualny Plan Działania jako forma pracy z Klientem100.00
168129Jak oswajać uczniów z niepełnosprawnością rówieśników120.00
169251Kurs filcowania I stopnia – szal na jedwabiu 290.00
170252Kurs filcowania II stopnia – szal na jedwabiu z kwiatami290.00
171253Kurs filcowania III stopnia – szal na jedwabiu z kaliami290.00
172256Kurs języka migowego 500.00
173131Kurs MS EXCEL - poziom podstawowy500.00
174132Kurs MS OFFICE - poziom zaawansowany400.00
17542Kurs opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi750.00
176214Kurs prawa jazdy w Lublinie - kategoria B1100.00
177186Mediacje kryzysowe200.00
178185Mediacje rówieśnicze w szkole200.00
179187Mediacje rozwodowe200.00
180168Myślenie skoncentrowane na rozwiązaniach - wstęp do techniki200.00
181156Nauczyciel w coachingu - nowe możliwości. rzultaty. zmiany. rozwój250.00
182205Nowy nadzór pedagogiczny w zarządzaniu placówką oświatową. Zmiany na 2015/16 rok200.00
183171Obsługa sekretariatu z elementami kadr i płac290.00
184188Praca z dziećmi rozwodzących się par200.00
185170Praca z przemocą - podstawy konsultacji psychologicznych i interwencji kryzysowej200.00
186196Profesjonalne protokołowanie posiedzeń Rady Pedagogicznej 110.00
187120Protezy nylonowe1000.00
18891Protezy szkieletowe z acetalu1000.00
18976Rozwój kompetencji językowych osób dorosłych. Język angielski poziom podstawowy.400.00
190191Skuteczna i zgodna z prawem restrukuryzacja zatrudnienia w firmie450.00
191172Specjalista ds. kadr i płac350.00
192202Specjalista ds. kadr i płac + program "Płatnik"450.00
193260Specjalista ds. nowoczesnego zarządzania i organizacji pracy sekretariatu790.00
19441Szkolenie dla nauczycieli przygotowujące do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzialania pierwszej pomocy400.00
195169Techniki mediacji i negocjacji200.00
196160Warsztaty psychoedukacyjne dotyczące różnych zagrożeń dzieci i młodzieży150.00
197127Zarządzanie kompetencjami klientów. Diagnoza predyspozycji osób bezrobotnych150.00